Επισκέψεις σχολείων του Νομού Κοζάνης στα εργαστήρια του 1ου ΣΕΚ Κοζάνης

Κατά τη φετινή σχολική χρονιά 2012-13 τα αναγραφόμενα στον πίνακα σχολεία επισκέφθηκαν τα εργαστήρια του 1ου ΣΕΚ Κοζάνης και ενημερώθηκαν για τους τομείς και τις ειδικότητες που ασκούνται σε αυτά.

 

 

Τετάρτη

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

13/2

9/4

17/4

18/4

19/4

Γυμνάσιο Καπνοχωρίου 20 Μαθητές

1ο ΕΠΑΛ

2ο Γυμνάσιο

100 Μαθητές

ΕΠΑΣ-1ο ΕΠΑΛ

Έκθεση επιχειρηματικότητας στα Κοίλα

Συμμετοχή με τρία προγράμματα

Γυμν.Ποντοκώμης 16 μαθητές

2ο ΕΠΑΛ-1ο ΕΠΑΛ

8ο Γυμνάσιο  

60 μαθητές

2ο ΕΠΑΛ-1ο ΕΠΑΛ

Εσπερινό Γ/σιο

4 μαθήτριες στο παράρτημα

22/4

23/4

24/4

25/4

26/4

 

3ο Γυμνάσιο

105 μαθητές

2ο ΕΠΑΛ-1ο ΕΠΑΛ

   

Επίσκεψη της Υποδιευθύντριας στο 6ο Γυμνάσιο για ενημέρωση