Προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων

ΤΙΤΛΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Κοζανίτικη Αποκριά:  Πηγή έμπνευσης και ζωής στην πόλη

Ανδρέου Κρ.

Σακελάρη Κ., Παπακωνσταντίνου Δ., Παπαδοπούλου Π.

Η αγάπη δεν χρειάζεται λέξεις??.

Καρακίδου Φ.

Τζελεπίδου Π., Ανδρέου Κρ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

button 001