Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς Τουριστικά γραφεία και ΚΤΕΛ για διδακτικές εκδρομές

Το 1ο Ε.Κ. Κοζάνης προτίθεται να διοργανώσει διδακτική επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη - HELEXPO και σύμφωνα με την υπ΄ άριθμ 129287//Γ2/10-11-2011(ΦΕΚ 2769/2-12-2011) Υπουργική απόφαση, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει ή να αποστείλει κλειστή προσφορά, μέχρι 15-01-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00π.μ στο γραφείο της Διευθύντριας, όπου και θα ανοιχτούν οι προσφορές, σύμφωνα με τις παρακάτω απαιτήσεις:

 1. Ημερομηνία διεξαγωγής της εκδρομής 12-02-2016, ώρα αναχώρησης 8:30, ώρα επιστροφής 19:30
 2. Προορισμός : Θεσσαλονίκη - HELEXPO
 3. Συμμετέχοντες :124 μαθητές και 6 συνοδοί καθηγητές
 4. Μετακινήσεις: Κοζάνη ? Θεσσαλονίκη - Κοζάνη οδικώς με επιστροφή
 5. Καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση των εκδρομέων με διόδια ή φόρους.
 6. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 7. Ομαδική ασφάλιση για ατυχήματα και ασθένεια όλων των εκδρομέων.

 Στις προσφορές να αναφέρονται :

 • Η συνολική τιμή (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α)

 Μαζί με τις προσφορές να κατατεθεί:

 • Υπεύθυνη δήλωση ότι το πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
 • Αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας και εγγράφων καταλληλότητας των λεωφορείων με τα οποία θα γίνονται οι μετακινήσεις

 Παρατηρήσεις

 • Κριτήριο για την ανάθεση της εκδρομής δεν είναι μόνο η οικονομικότερη προσφορά , αλλά και η ποιότητα όσων προαναφέρονται
 • Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της εκδρομής ,λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού μαθητών ή άλλης σοβαρής αιτίας, χωρίς αποζημίωση στο Τουριστικό γραφείο.
 • Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα για οποιαδήποτε γραπτή διευκρίνιση σχετικά με την επίσκεψη από τα τουριστικά γραφεία που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
 • Τρόπος Πληρωμής
 • ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: ??????.. ? (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α)
 • ΕΞΟΦΛΗΣΗ: μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής
 • Οποιαδήποτε μη εκτελεστέα υποχρέωση από το τουριστικό γραφείο θα παρακρατηθεί από το ποσό της εξόφλησης μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής

                                      Η Διευθύντρια

 

                                         Ατματζίδου Σουμέλα