Επισκέψεις σχολείων του Νομού Κοζάνης στα εργαστήρια του 1ου ΕΚ Κοζάνης

Στο πλαίσιο του επαγγελματικού προσανατολισμού των μαθητών και της ενημέρωσής τους για τις εκπαιδευτικές διεξόδους μετά την Γ΄ Γυμνασίου και την Α΄ Λυκείου, η Διεύθυνση του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου, καλεί τους Διευθυντές των Γυμνασίων και Λυκείων του Νομού να προγραμματίσουν επισκέψεις των μαθητών και μαθητριών των αντιστοίχων τάξεων των σχολείων τους στα εργαστήρια του 1ου ΕΚ Κοζάνης.

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων αυτών, οι μαθητές και μαθήτριες αρχικά θα ενημερωθούν για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και τις ειδικότητες οι οποίες λειτουργούν στη Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης του Νομού Κοζάνης και στη συνέχεια θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν τα εργαστήρια όλων αυτών των ειδικοτήτων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους.

   Οι επισκέψεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μετά από συνεννόηση των Διευθυντών των σχολείων με τη Διεύθυνση του 1ου ΕΚ. Για διευκόλυνση των συνεννοήσεων παρατίθεται ενδεικτικά το παρακάτω πρόγραμμα, με δυνατότητα διαφοροποίησης μετά από συνεννόηση.

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

7/4

8/4

9/4

10/4

11/4

 

1ο Γυμνάσιο

1ο Λύκειο

2ο Γυμνάσιο

2ο Λύκειο

3ο Γυμνάσιο

3ο Λύκειο

Εσπερινό

Γ/σιο **

Εσπερινό

ΓΕΛ **

30/4

2/5

5/5

6/5

7/5

4ο Γυμνάσιο

4ο Λύκειο

5ο Γυμνάσιο

6ο Γυμνάσιο

8ο Γυμνάσιο

Γ/σιο Κρόκου

Γ/σια

Αιανής

Λευκοπηγής

Ποντοκώμης Ξηρολίμνης

 

 

** Τα εσπερινά σχολεία (Γ/σιο και ΓΕΛ Κοζάνης) μπορούν να πραγματοποιήσουν την επίσκεψη τους τις απογευματινές ώρες.

Τα περιφερειακά σχολεία τα οποία δεν αναγράφονται στον ανωτέρω πίνακα και ενδιαφέρονται να επισκεφθούν τα εργαστήρια του 1ου ΕΚ Κοζάνης μπορούν να επικοινωνήσουν με την Διεύθυνση του 1ου ΕΚ για να προγραμματίσουν την επίσκεψη τους.

Τα σχολεία, τα οποία θα επισκεφθούν τα εργαστήρια του 1ου ΕΚ Κοζάνης, θα πρέπει να κάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για την έγκριση της μετακίνησής τους.

           Σας ευχαριστούμε και παρακαλούμε για τις δικές ενέργειες.