Έργων Τοπίου και Περιβάλλοντος

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Β΄ΤΑΞΗ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ

Γεωπονία & Ανάπτυξη

Εισαγωγή στη Γεωργική Παραγωγή

2Θ+4Ε

Περιβάλλον και Γεωργία

2Θ+1Ε

Εισαγωγή στην Τεχνολογία Τροφίμων

2Θ+3Ε

Εισαγωγή στη Γεωργική Οικονομία

ΣΥΝΟΛΟ

18

 

Γ΄ ΤΑΞΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:  ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ

Διαμόρφωση Τοπίου

3Θ + 2 Ε

Αρδευτικά δίκτυα

1Θ + 2 Ε

Μηχανήματα και Εργαλεία Φυτοτεχνικών Έργων

2Θ + 2 Ε

Ανθοκηπευτικές καλλιέργειες

2Θ + 2 Ε

Φυτά Κηποτεχνίας

2Θ + 1 Ε

Εφαρμογές Η/Υ ? Σχεδιασμός

2Θ + 2 Ε

ΣΥΝΟΛΟ

23

 

Δείτε το πρόγραμμα σπουδών της Β΄ και της Γ΄ τάξης του τομέα.

 

button 001

 

 

 

 


 

Επαγγελματικά Δικαιώματα - Τομείς Απασχόλησης

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ο απόφοιτος της ειδικότητας αναμένται να απκτήσει γνώσεις και ικανοήτητες ώστε να εκτελεί τα παρακάτω επαγγελματικά έργα:

 • να γνωρίζει τις βασικές αρχές της λειτουργίας του φυσικού περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων, τις αξιοποήσιμες δυνατότητές του και τους τρόπους εμπορικής διαχείρισης, συντήρησης και επέκτασής τους (δρυμοι, βιότοποι κ.α.)
 • να προστατεύει τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον
 • να γνωρίζει και να εφαρμόζει τις κατάλληλες καλλιεργητικές τεχνικές για δένδρα θάμνους, άνθη και χλοοτάπητες
 • να αναγνωρίζει τα φυτά που χρησιμοποιούνται στην κηποτεχνία
 • να αναγνωρίζει τα υλικά άρδευσης
 • να αναγνωρίζει τα υλικά συνδεσμολογίας σωλήνων (μεταλλικών, pvc, πολυαιθυλενίου)
 • να εκτελεί βασικούς φυτωριακούς χειρισμούς και τεχνικές φύτευσης
 • να εκτελεί βασικούς χειρισμούς για τις ανθοκηπευτικές καλλιέργειες
 • να χρησιμοποιεί τις βασικές αρχές αρχιτεκτονικής του τοπίου
 • να σχεδιάζει μικρά έργα διαμόρφωσης τοπίου (χειρονακτικά- ηλεκτρονικά)
 • να εκτελεί βασικούς χειρισμούς συντήρησης πρασίνου
 • να εγκαθιστά δίκτυα άρδευσης
 • να αναγνωρίζει, επιλέγει, χειρίζεται και συντηρεί μηχανήματα και εργαλία (καλλιεργητές, ψαλίδα, σκαπτικά μηχανήματα, μικρούς εκσκαφείς και εργαλεία χειρός ) για φυτοτεχνικά έργα
 • να εκελεί βασικές εργασίες συντήρησης εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και απλών κατασκευών διαμόρφωσης τοπίου
 • να χειρίζεται τον εξοπλισμό μίας επιχείρησης φυτοτεχνιών έργων ή ενός καταστήματος πώλησης σχετικού εξοπλισμού
 • να αποκτήσει επιχειρηματική συνείδηση
 • να τηρεί βασικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στον εργασιακό του χώρο
 • να αναπτύσσει βασικές ικανότητες επικοινωνίας
 • να γνωρίζει κα να χρησιμοποιεί τις βασικές αρχές της γεωργικής οικονομίας
 • να ετοιμάζει παραστατικά πώλησης και διακίνησης αγαθών.

 

button 001