Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Β΄ΤΑΞΗ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ

Γεωπονία & Ανάπτυξη

Εισαγωγή στη Γεωργική Παραγωγή

2Θ+4Ε

Περιβάλλον και Γεωργία

2Θ+1Ε

Εισαγωγή στην Τεχνολογία Τροφίμων

2Θ+3Ε

Εισαγωγή στη Γεωργική Οικονομία

ΣΥΝΟΛΟ

18

 

Γ΄ ΤΑΞΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ

Μεταποίηση Φυτικών Προϊόντων

3Θ+2Ε

Μεταποίηση Ζωικών Προϊόντων

3Θ+2Ε

Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων

3Θ+3Ε

Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων

2Θ+2Ε

Συσκευασία Τροφίμων

2Θ+1Ε

ΣΥΝΟΛΟ

23


Δείτε το πρόγραμμα σπουδών της Β΄ και της Γ΄ τάξης του τομέα.

 

button 001

 

 

 

 


 

Επαγγελματικά Δικαιώματα - Τομείς Απασχόλησης

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο απόφοιτος της ειδικότητας αναμένεται να αποκτήσει τις ακόλουθες γνώσεις και να εκτελεί τα παρακάτω επαγγελματικά έργα:

 • να γνωρίζει τις βασικές αρχές της λειτουργίας του φυσικού περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων, τις αξιοποήσιμες δυνατότητές του και τους τρόπους εμπορικής διαχείρισης, συντήρησης και επέκτασής τους (δρυμοι, βιότοποι κ.α.)
 • να προστατεύει τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον
 • να χρησιμοποιεί βασικές γνώσεις φυτικής και ζωικής παραγωγής
 • να γνωρίζει και να παρακολουθεί τα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας των τροφίμων
 • να παρακολουθεί και να επεμβαίνει. στο μέτρο των αρμοδιοτήτων του στην επεξεργασία και συντήρηση τροφίμων (γραμή παραγωγής εργοστασίου)
 • να επεξεργάζεται και να συντηρεί τα βασικά γεωργικά προϊόντα
 • να γνωρίζει τις ειδικότερες διεργασίες μέσω των οποίων συντελείται η μεταποίηση των ζωικών προϊόντων ώστε να παρακολουθεί βήμα προς βήμα τη διαδικασία παραγωγής τους
 • να γνωρίζει τις ειδικότερες διεργασίες μέσω των οποίων συντελείται η μεταποίηση των φυτικών προϊοντων, ώστε να παρακολουθεί λεπτομερώς τη διαδικασία παραγωγής τους
 • να εκτελεί εργασίες καθαρισμού, συντήρησης, λειτουργίας και απολύμανσης μηχανημάτων και γραμμών παραγωγής
 • να ελέγχει σε στοιχείωδες επίπεδο την ποιότητα των προϊόντων, σε όλα τα στάδια επεξεργασίας τους, ώστε να είναι ασφαλή για τη δημόσια υγεία
 • να γνωρίζει τα υλικά που πρέπει να χρησιμοποιούνται στις διάφορες συσκευασίες, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα του προϊόντος αλλά και η ασφάλεια του καταναλωτή
 • να συσκευάζει, διακινεί και εμπορεύτεται βασικά γεωργικά προϊόντα
 • να γνωρίζει τα προβλήματα της δημόσιας υγείας που συνδέονται με τα τρόφιμα και τα απαραίτητα νομοθετικά και προληπτικά μέτρα ελέγχου της υγιεινής τους
 • να εφαρμόζει τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων
 • να εκτελεί εργασίες στην αποθήκευση και διακίνηση στο χώρο των τροφίμων
 • να τηρεί βασικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στον εργασιακό του χώρο
 • να γνωρίζει να συναλλάσεται
 • να γνωρίζει και να χρησιμοποιεί τους βασικούς κανόνες της γεωργικής οικονομίας.

 

button 001