Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων

Ο Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων είναι εκπαιδευμένος να:

 • Παρακολουθεί υπεύθυνα τα παιδιά σε όλες τους τις δημιουργικές δραστηριότητες.
 • Μεριμνά για τη σωματική και ψυχική υγεία και ανάπτυξη,τη διαπαιδαγώγιση και κοινωνικοποίηση βρεφών και νηπίων.
 • Τους προσφέρει αγωγή,φροντίδα, και ψυχαγωγία και τα βοηθά να αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρίες.
 • Τα καθοδηγεί να αναπτύξουν φαντασία,αισθητική και δημιουργική ικανότητα ,ενώ εφαρμόζει πιστά τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας.

 

Για να ασκήσει κάποιος το επάγγελμα αυτό,πρέπει να διαθέτει έμφυτη αγάπη για τα παιδιά, υπομονή, υπευθυνότητα και ευχάριστη προσωπικότητα.

Ο ειδικός Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων - Παιδοκόμων μπορεί να απασχοληθεί :

 • Σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς
 • Σε κέντρα Παιδικής Μέριμνας
 • Σε Υπηρεσίες του Δημοσίου
 • Σε Υπηρεσίες των Δήμων και Κοινοτήτων
 • Σε Ιδρύματα Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες
 • Σε Υπηρεσίες Σχολείων και παιδικές κατασκηνώσεις
 • ως ελεύθερος επαγγελματίας αναλαμβάνοντας τη φροντίδα βρεφών και παιδιών στο σπίτι.

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Β΄ΤΑΞΗ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ

Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας Ι

3 Θ

Πρώτες Βοήθειες

Στοιχεία Φαρμακολογίας

Στοιχεία Μικροβιολογίας

2Θ+2 Ε

Βασική Νοσηλευτική

2Θ+2Ε

Βρεφοκομία

2Θ+1 Ε

ΣΥΝΟΛΟ

18

Γ΄ΤΑΞΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Μέθοδοι Δημιουργικής Απασχόλησης και Τεχνικά Εποπτικά Μέσα

1Θ+2 Ε

Αγωγή  Προσχολικής Ηλικίας

Μουσική-Μουσικοκινητική Αγωγή

2 Ε

Στοιχεία Γενικής και Εξελικτικής Ψυχολογίας

Αισθητική Αγωγή-
Θεατρικό Παιχνίδι

1Θ+1 Ε

Λογοτεχνία Προσχολικής Ηλικίας

Οργάνωση Παιδαγωγικού Περιβάλλοντος

2Θ+4Ε

Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας ΙΙ

ΣΥΝΟΛΟ

23

 

Δείτε το πρόγραμμα σπουδών της Β΄ και της Γ΄ τάξης του τομέα.

 

button 001

 

 

 

 


 

Επαγγελματικά Δικαιώματα - Τομείς Απασχόλησης

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί ως βοηθητικό προσωπικό:

 • σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς
 • σε μαιευτικές κλινικές
 • κατασκηνώσεις
 • κέντρα οικογενειακού προγραμματισμού
 • ως ελεύθερος επαγγελματίας αναλαμβάνοντας τη φροντίδα βρεφών και παιδιών στο σπίτι

Πάντοτε με την εποπτεία του βρεφονηπιοκόμου:

 • παρέχει πλήρη φροντίδα στο παιδί προσχολικής ηλικίας
 • βοηθά την ολόπλευρη σωματική, ψυχική, λεκτική και κινητική ανάπτυξη του παιδιού της προσχολικής ηλικίας εφαρμόζοντας κατάλληλες παιδαγωγικές μεθόδους
 • φροντίζει παιδιά με ιδιαιτερότηττες
 • εφαμόζει μέτρα πρόληψης ατυχημάτων σε οποιοδήποτε χώρο σχετικά με την ψυχαγωγία του παιδιού
 • παρέχει πρώτες βοήθειες και ενεργεί κατάλληλα σε επείγουσες καταστάσεις
 • συμπληρώνει την ατομική καρτέλα του παιδιού και κρατά αρχεία
 • δίνει συμβουλές στους γονείς η κηδεμόνες του παιδιού.

 

button 001