Ηλεκτρονικών Συστημάτων Επικοινωνιών

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Β΄ΤΑΞΗ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Ηλεκτρονικά υλικά και Σχεδίαση

Αναλογικά  Ηλεκτρονικά

3Θ + 3Ε

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

2Θ + 2Ε

Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσόμενου Ρεύματος

2Θ +2Ε

Επικοινωνίες ? Δίκτυα ? Τεχνολογία H/Y

ΣΥΝΟΛΟ

18

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

Συστήματα Αναλογικών Ηλεκτρονικών

2Θ + 2Ε

Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών

2Θ + 2Ε

Παραγωγή και Επεξεργασία Σήματος

2Θ+3Ε

Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

2Θ+3Ε

Εφαρμογές Προγραμματισμού για Ηλεκτρονικούς

ΣΥΝΟΛΟ

23

Δείτε το πρόγραμμα σπουδών της Β΄ και της Γ΄ τάξης του τομέα.

 

button 001

 

 

 

 


 

Επαγγελματικά Δικαιώματα - Τομείς Απασχόλησης

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί σαν μέλος ομάδας ή αυτόνομα ή σαν υπάλληλος σε:

  • βιομηχανία ή βιοτεχνία κατασκευής, συναρμολόγησης, συντήρησης και επισκευής ηλεκτρονικών συσκευών καταναλωτικού χαρακτήρα, ή ραδιοτηλεοπτικών συσκευών οικιακής χρήσης (όπως στεροφωνικών συστημάτων, τηλεοράσεων, δεκτών ραδιοφωνίας, τηλεφωνίας....)
  • εταιρεία ή εργαστήριο επισκευής ή και εγκατάστασης συσκευών ήχου και εικόνας, καθώς και εκγατάστασης κεντρικών κεραιών (επίγειων ή/και δορυφορικών) τηλεόρασης
  • σε καταστήματα πώλησης ηλεκτρονικών συσκευών ήχου και εικόνας, καθώς και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων πάσης φύσεως
  • σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς
  • σε εταιρεία σταθερής και κινητής τηλεφωνίας

Το επάγγελμα του Ηλεκτρονικού της ειδικότητας περιλαμβάνει τα εξής κύρια και ειδικά επαγγελματικά καθήκοντα:

  • αναγνωρίζει, διαβάζει, κατασκευάζει και ελέγχει με βάση κατάλληλες οδηγίες απλά ηλεκτρονικά κυκλώματα, που αποτελλούν τμήμα ευρύτερων ηλεκτρονικών διατάξεων, χρησιμοποιώντας αναλογικά και ψηφιακά εξαρτήματα καθώς και διατάξεις μηχανουργικής τεχνολογίας
  • ελέγχει και συντηρεί ηλεκτρονικές οικιακές και καταναλωτικού χαρακτήρα συσκευές. Επίσης ανιχνεύει και επισκευάζει τις βλάβες τους
  • τοποθετεί, ρυθμίζει, ελέγχει, συντηρεί και επισκευάζει εγκαταστάσεις κεραιών επίγειας ή και δορυφορικής λήψης κατόπιν οδηγιών
  • μπορεί να εργασθεί σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς στην παραγωγή και μετάδοση του ραδιοτηλεοπτικού σήματος
  • συντάσσει οικονομικές και τεχνικές εκθέσεις εφόσον του ζητηθεί.

 

button 001