Τομέας Ηλεκτρολογίας

Ο απόφοιτος του τομέα ηλεκτρολογίας είναι σε θέση να σχεδιάζει και  να κατασκευάζει ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων και βιομηχανικών χώρων, να εκτελεί τις κατάλληλες μετρήσεις και ελέγχους για την ασφαλή λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης, καθώς και να τη συντηρεί, επισκευάζει, βελτιώνει και εκσυγχρονίζει.

 

  •  Ειδικότητα Τομέα

              bullet 
red Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων