Τομέας Μηχανολογίας

Στα εργαστήρια του Μηχανολογικού Τομέα του 1ου ΣΕΚ Κοζάνης ασκούνται μαθητές και μαθήτριες των 1ου ΕΠΑΛ, του 4ου Εσπερινού ΕΠΑΛ, της ΕΠΑΣ και του ΙΕΚ Κοζάνης.
Οι μαθητές ανάλογα με την ειδικότητα την οποία επιλέγουν, αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες:

  • Σε συμβατικές εργαλειομηχανές (φρέζες, τόρνους, δράπανα κ.τ.λ.)
  • Σε  συγκολλήσεις (ηλεκτροσυγκολλήσεις, οξυγονοκολλήσεις, μαλακές κολλήσεις, κ.τ.λ.)
  • Σε συστήματα ψύξης (ψυγεία, κλιματιστικά, βιομηχανική ψύξη, κ.τ.λ.)
  • Σε εργαλειομηχανές CNC (φρέζες, τόρνους με υποστήριξη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών)
  • Σε εγκατάσταση και συντήρηση κλασικών συστημάτων θέρμανσης
  • Σε εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων φυσικού αερίου

 

  •  Ειδικότητες Τομέα

                 bullet red Μηχανικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

                 bullet red Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματσμού