Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

ΤΙΤΛΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Αυτοκίνητο και ρύποι - Μηχανήματα ελέγχου ρύπων

Παπάζογλου Χ.

Παπαϊωάννου, Γρηγοριάδης, Ευσταθιάδης

Ψύκτης μπουκαλιών

Χατζηγεωργιάδης Γ.

Κωνσταντινίδης, Λαγογιάννης, Βαρσαμής

Εκπαιδευτική μονάδα κλιματισμού αυτοκινήτου

Λαγογιάννης Δ.

Ρούσης, Χατζηγεωργιάδης, Βαρσαμής

Εξοικονόμηση ενέργειας τζακιού ανοικτής εστίας

Κωνσταντινίδης Ε.

Σταμάτης, Σιώντας, Καλαμπούκας

Μετάδοση κίνησης - Οδοντωτοί τροχοί

Ρούσης Α.

Σταμάτης, Σιώντας, Καλαμπούκας

Παραγωγή και επεξεργασία εκπαιδευτικού υλικού με τη βοήθεια κατάλληλων λογισμικών

Μάλλιου Ε.

Σκαρκαλάς Β.

Κατασκευή κινούμενων ρομπότ για την ανίχνευση αντικειμένων

Παπαδόπουλος Δ.

Ατματζίδου, Σωτηρόπουλος

Παραγωγή υδρογόνου με εξοικονόμηση καυσίμου και μείωση ρύπων

Κεχαγιόγλου Α.

Παπαβασιλείου Γ.

Κατασκευή συμπιεστή κουτιών αλουμινίου και κάδου ανακύκλωσης

Στεφανίδης Γ.

Βούρκα Α.

Κατασκευή μονάδας αιώρησης και δίζυγου βάδισης για το εργαστήριο Φυσιοθεραπείας

Κοκόλης Ν.

Στεφανίδης Γ, Νιανιάκας Θ, Σγουροπούλου Α.

button 001