Τομέας Οχημάτων

Ο απόφοιτος της ειδικότητας αποκτά δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε διάφορους τομείς που σχετίζσονται με το αυτοκίνητο, όπως:

  • έλεγχο λειτουργίας επισκευή, συντήρηση του ηλεκτρικού συστήματος αυτοκινήτου
  • έλεγχο λειτουργίας, επισκευή, συντήρηση ηλεκτρομηχανικών συστημάτων και συστημάτων αυτοματισμού του αυτοκινήτου.

     

  •  Ειδικότητα Τομέα

                 bullet red Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκίνητου