Υποστήριξης Συστημάτων, Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Β΄ΤΑΞΗ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Βασικές Αρχές Πληροφορικής και Ψηφιακής Τεχνολογίας

Λειτουργικά Συστήματα Ι

2Θ +1 Ε

Προγραμματιστικά Εργαλεία για το Διαδίκτυο

4 Ε

Δίκτυα Υπολογιστών I

3Θ + 1 Ε

Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου

Συντήρηση Υπολογιστών

ΣΥΝΟΛΟ

18

 

 

Γ΄ΤΑΞΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Δομημένος Προγραμματισμός

3Θ + 2 Ε

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ

3Θ +1 Ε

Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ

2 Ε

Βάσεις Δεδομένων

1Θ +3 Ε

Στοιχεία Προγραμματισμού σε Γραφικό Περιβάλλον (Visual Programming)

4 Ε

Εφαρμογές Πολυμέσων

4 Ε

ΣΥΝΟΛΟ

23

Δείτε το πρόγραμμα σπουδών της Γ΄ τάξης του τομέα.

button 001

 

 

 

 


 

Επαγγελματικά Δικαιώματα - Τομείς Απασχόλησης 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ

Ο απόφοιτος μπορεί να εργαστεί τόσο στο Δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα και συγκεκριμένα σε εποχειρήσεις, οργανισμούς, εκπαιδευτικές μονάδες κ.α., καθώς επίσης και σε φορείς που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής.
'Εχει τη δυνατότητα επίσης να απασχοληθεί σε επιχειρήσεις που:

 • κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα πληροφορικής
 • σχεδιάζουν, εγκαθιστούν και υποστηρίζουν δίκυα υπολογιστών και δικτυακές υπηρεσίες
 • αναπτύσσουν και υποστηρίζουν εφαρμογές λογισμικού
 • προωθούν και πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες πληροφορικής, δικτυακό εξοπλισμό και δικτυακές υπηρεσίες και εφαρμογές λογισμικού
 • ως ελεύθερος επαγγελματίας

Ο απόφοιτος μπορεί να αναλαμβάνει

 • όσα αναφέρονται στην εγκατάσταση, υποστήριξη, διαχείριση και αξιοποίηση πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων
 • κάνει χρήση υπηρεσιών και προϊόντων πληροφορικής
 • πωλεί, εγκαθιστά και υποστηρίζει υπηρεσίες και προϊόντα πληροφορικής
 • αναπτύσσει απλές εφαρμογές πληροφορικής
 • αναπτύσει απλές εφαρμογές πολυμέσων και Διαδικτύου
 • δημιουργεί ιστοσελίδες και συντηρεί το περιεχόμενό τους.

button 001