Σχεδιαστών Δομικών Έργων

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Οικοδομικό Σχέδιο

Κτιριακά Έργα

2Θ + 2Ε

Δομικά Υλικά

Τοπογραφία

2Θ + 2Ε

Σχέδιο Δομικών Έργων με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

ΣΥΝΟΛΟ

18

 

 

Γ΄ ΤΑΞΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Σχέδιο Πολιτικού Μηχανικού

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

Σχέδιο Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων

Τοπογραφικό Σχέδιο

Πολεοδομία

Ο Η/Υ στο χώρο των Δομικών Έργων

Οικοδομική

Οργάνωση Τεχνικών Έργων

2Θ + 2Ε

ΣΥΝΟΛΟ

23

Δείτε το πρόγραμμα σπουδών της Γ΄ τάξης του τομέα.

 

button 001

 

 

 

 


 

Επαγγελματικά Δικαιώματα - Τομείς Απασχόλησης

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο απόφοιτος του τομέα Δομικών Έργων μπορεί να εργαστεί ως:

 • τεχνίτης εργοδηγός σε έργα πολιτικού μηχανικού
 • ελεγκτής ποιοτικού ελέγχου κατασκευών
 • εκτιμητής κόστους
 • σχεδιαστής

Θα είναι σε θέση επίσης να:

 • σχεδιάζει αρχιτεκτονικά σχέδια καθώς και αναπτύγματα οπλισμών φερόντων στοιχείων ενός κτιρίου
 • χρησιμοποιεί τα όργανα της τοπογραφίας για εμβαδομέτρηση και αποτύπωση ενός οικοπέδου- περιοχής
 • εξοικειωθεί με την κατασκευή ξυλότυπων και τοποθέτηση σιδηριού οπλισμού στα φέροντα στοιχεία της κατασκευής
 • εκτελεί προμετρήσεις και επιμετρήσεις υλικών και εργασιών για τον προϋπολογισμό του έργου
 • γνωρίζει τα δικαιολογητικά και τη σύνταξή τους για την έκδοση μίας οικοδομικής άδειας
 • σχεδιάζει μέσω Η/Υ αρχιτεκτονικά σχέδια
 • πραγματοποιεί τη μελέτη και εγκατάσταση παροχής δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.

 

button 001