Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Β΄ΤΑΞΗ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Ηλεκτροτεχνία  Ι

3Θ+3Ε

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

2Θ+3Ε

Ηλεκτρικοί   Αυτοματισμοί
& Στοιχεία  Ηλεκτρονικής

2Θ+3Ε

Σχεδίαση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων  με Η/Υ

2 Σ

ΣΥΝΟΛΟ

18

 

Γ΄ ΤΑΞΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Ηλεκτροτεχνία  ΙΙ

3Θ+3 Ε

Ηλεκτρικές Μηχανές

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

3Θ+5 Ε

Αυτοματισμοί & Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου

2Θ+4 Ε

ΣΥΝΟΛΟ

23

Δείτε το πρόγραμμα σπουδών της Β΄ και της Γ΄ τάξης του τομέα.

 

button 001

 

 

 

 


 

Επαγγελματικά Δικαιώματα - Τομείς Απασχόλησης

Ο απόφοιτος της ειδικότητας θα είναι σε θέση να σχεδιάζει και να κατασκευάζει ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων και βιομηχανικών χώρων με κυκλώματα, να μετράει και να ελέγχει την ασφαλή λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης, να τη συντηρεί, επισκευάζει, βελτιώνει και εκγχυχρονίζει

Συγκεκριμένα μπορεί να εργαστεί ώς:

 • ελεύθερος επαγγελματίας εγκαταστάτης με δικό τους πελατολόγιο
 • ειδικευμένος τεχνικός σε συνεργεία μεγάλων κατασκευών
 • ιδιοκτήτης ή ειδικευμένος πωλητής σε καταστήματα ηλεκτρολογικών ειδών
 • δημόσιος υπάλληλος, σαν συντηρητής σε ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ με διαγωνισμος (πχ. ΟΤΕ, ΔΕΗ, Νοσοκομεία, Μουσεία, Αθλητικά κέντρα..)
 • Ιδιωτικός υπάλληλος - τεχνίτης
 • ηλεκτροτεχνίτης σε εγκαταστάσεις και συντηρήσεις ανελκυστήρων και ηλεκτρογερανών

Χωρίς προϋπηρεσία μπορεί να αποκτήσει την άδεια:

 • ηλεκτροτεχνίτη (φωτισμού, κίνησης, ανελκυστήρων, σταθμών Υ/Σ)
 • βοηθού χειριστή φωτιστικών σωμάτων
 • βοηθού τεχνικού αερίων καυσίμων
 • ηλεκτροτεχνίτη αυτοκινήτων

Με την απόκτηση προϋπηρεσίας μπορεί να αποκτήσει την άδεια:

 • ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη (μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή)
 • τεχνίτη οργάνων, τροχών, σιγαστήρων, ψυγείων, βαφέα, κλπ)
 • Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτων - μοτοσυκλετών
 • τεχνουργού
 • τεχνήτη ή εγκαταστάτη αερίων καυσίμων
 • ηλεκτρολόγου χειριστή φωτιστικών σωμάτων

button 001