Μηχανικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

Β΄ ΤΑΞΗ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Μηχανική-Αντοχή Υλικών

Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών

3E

Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής και Μετάδοσης Θερμότητας

 

Τεχνολογία Κατεργασιών

2Θ + 4Ε

Στοιχεία Ηλεκτρολογίας

2Θ+3E

ΣΥΝΟΛΟ

18

 

 

Γ΄ ΤΑΞΗ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

 

 

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Στοιχεία Μηχανών

Μηχανουργική Τεχνολογία

2Θ+5Ε

Στοιχεία Ψύξης ? Κλιματισμού

4 ( Θ + E )

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

3Θ+3Ε

Ανελκυστήρες-Ανυψωτικές Μηχανές

ΣΥΝΟΛΟ

23

 

 Δείτε το πρόγραμμα σπουδών της Β΄ και της Γ΄ τάξης του τομέα.

 

button 001

 

 

 

 


 

Επαγγελματικά Δικαιώματα - Τομείς Απασχόλησης

 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να:

  • χρησιμοποιεί και να εφαρμόζει τα μέσα και τα μέτρα προστασίας και υγιεινής
  • εξασφαλίζει την τήρηση των προδιαγραφών και ασφαλείας των εργαλειομηχανών
  • εκτελεί, σύμφωνα με τα σχέδια, εργασίες κατεργασίας σε εργαλειομηχανές
  • επιλέγει τον απαραίτητο εξοπλισμό (όργανα, εργαλεία, συσκευές, υλικά)
  • καταγράφει και αναφέρει τα αποτελέσματα των επεμβάσεών του
  • κοστολογεί τις εργασίες και τα υλικά
  • παρακολουθεί και συντονίζει ομάδα
  • ασχοληθεί με επιτυχία στην εγατάσταση, τον έλεγχο, τη ρύθμιση, τη συντήρηση και κατά περίπτωση την επισκευή μηχανών παραγωγής κεφαλαιουχικών ή καταναλωτικών αγαθών
  • απασχοληθεί σε βιομηχανίες ή βιοτεχνίες κεφαλαιουχικών η καταναλωτικών αγαθών, εμπορικές επιχειρήσεις συναφών δραστηριοτήτων ως τεχνίτες συντήρησης και σε υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μηχανολογικού εξοπλισμού.

button 001