Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - κατάθεση προσφορών για την προμήθεια εξοπλισ?ού Εργαστηρίου Πληροφορικής 1ου ΕΚ Κοζάνης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

----

                                  

               Κοζάνη26-5-2015

           

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

1οΕ.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣ

----

Προς

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

Ταχ. Δ/νση.   :   Κ.Καραμανλή 26                            

Τ.Κ. ? Πόλη:   50100 Κοζάνη                                

Ιστοσελίδα   : http://sek-kozan.koz.sch.gr

Πληροφορίες   : Ατματζίδου Σουμέλα

Τηλέφωνο     : 2461033427

FAX             : 2461033427

e-mail            : mail@1sek-kozan.koz.sch.gr

                                

           

 

 

Θέμα: « Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - κατάθεση προσφορών για την προμήθεια εξοπλισ?ού Εργαστηρίου Πληροφορικής 1ου ΕΚ Κοζάνης»

 

Η Διεύθυνση του 1ου ΕΚ Κοζάνης προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για την κατάθεση προσφορών σχετικά με την προμήθεια εξοπλισ?ού Εργαστηρίου Πληροφορικής 1ου ΕΚ Κοζάνης και συγκεκριμμένα του εξοπλισμού ο οποίος αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

Απαιτούμενος Εξοπλισμός εργαστηρίου Πληροφορικής

           

Α/Α

Αναλώσιμα Ονομασία υλικού

Ποσότητα Τεμάχια

Κόστος ? /Τεμάχια

Κόστος   Συνολικό ?

Παρατηρήσεις

1

Τερματικά

13

   

>= CPU Intel i3 3.00 Ghz, Ram 4 Gb (DDR3), HD >=500Gb (SATA3)

2

Ποντίκια

13

   

Τύπου Microsoft Basic Optical Mouse (compatible)

3

Πληκτρολόγια

13

   

Τύπου Microsoft Basic Keyboard (compatible)

4

Οθόνες

13

   

> = 19 TFT

5

Web camera

1

     

6

FAST ETHERNET SWITCH

1

   

16 PORTS 10/100 FAST ETHERNET

ΣΥΝΟΛΟ

   

Τα παραπάνω υλικά να συνοδεύονται με εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους

Σχετικά ?ε τον τρόπο υποβολής των προσφορών θα ισχύσουν τα ακόλουθα:

α) Οι προσφορές θα κατατεθούν έγγραφες σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιέχει την τεχνική και οικονομική προσφορά.

β) Η παραλαβή των προσφορών θα πραγματοποιηθεί μέχρι την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015 και ώρα 12:00 π.μ. στο γραφείο της Διεύθυνσης του 1ου ΕΚ Κοζάνης, Κ. Καραμανλή 26 Κοζάνη.

γ) Το άνοιγμα των προσφορών από την Επιτροπή ?ιαγωνισ?ού θα γίνει αμέσως μετά τη λήξη παραλαβής των προσφορών. Υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να παρίστανται στο άνοιγμα των προσφορών, αλλά η ?η παρουσία τους δε συνιστά λόγο αναβολής της διαδικασίας.

Το αποτέλεσμα της Αξιολόγησης θα γνωστοποιηθεί σε όλους τους υποψήφιους προμηθευτές μετά από δύο εργάσιμες ημέρες, οι οποίες απαιτούνται για τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με την αξιολόγηση τόσο της οικονομικής όσο και της τεχνικής προσφοράς έτσι ώστε να επιλεγεί η συ?φερότερη προσφορά.

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί μετά την παραλαβή της προμήθειας από αρμόδια τριμελή επιτροπή.

 

Τελευταία Ενημέρωση (Τετάρτη, 27 Μάιος 2015 09:28)