ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πραγματοποίηση:

Α. πολυήμερης εκδρομής στα Κάτω Πορόϊα Ν. Σερρών και

Β. μονοήμερης επίσκεψης στo Βελβεντό- ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού »

 

Α. Το 1ο ΕΚ Κοζάνης στα πλαίσια περιβαλλοντικού προγράμματος προτίθεται να διοργανώσει εκδρομή στα Κάτω Πορόϊα Ν. Σερρών σύμφωνα με την υπ. άριθμ 129287//Γ2/10-11-2011(ΦΕΚ 2769/2-12-2011) Υπουργική απόφαση, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει ή να αποστείλει κλειστή προσφορά, μέχρι 09-03-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ στο γραφείο της Διευθύντριας, όπου και θα ανοιχτούν οι προσφορές, σύμφωνα με τις παρακάτω απαιτήσεις:

 1. Ημερομηνία διεξαγωγής της εκδρομής 15-03-2015 με 17-03-2015
 2. Εκδρομείς : 25 μαθητές και 3 συνοδοί καθηγητές
 3. Προορισμός : Κάτω Πορόϊα Ν. Σερρών
 4. Οι προσφορές θα κατατεθούν προκειμένου να πραγματοποιηθεί το παρακάτω πρόγραμμα της εκδρομής.

     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Αναχώρηση ημέρα Κυριακή 15-03-2015 στις 9:00 πμ από το χώρο του σχολείου.

Μετάβαση στην πόλη των Σερρών και περιήγηση. Άφιξη στις 9:00 μμ στο ΚΠΕ Κάτω Ποροϊων.

Την Δευτέρα 16-03-2015 ακολουθείται το πρόγραμμα του ΚΠΕ Κάτω Ποροϊων το οποίο περιλαμβάνει μετάβαση στη Λιβαδειά, Κερκίνη και Λιθότοπο. Το απόγευμα επίσκεψη στα Άνω Πορόϊα.

Την Τρίτη 17-03-2015 ακολουθείται το πρόγραμμα του ΚΠΕ Κάτω Ποροϊων το οποίο περιλαμβάνει μετάβαση στο Μανδράκι και στον Ταμιευτήρα νερού Ακριτοχωρίου. Κατόπιν πραγματοποιείται επίσκεψη στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Ακριτοχωρίου και στο Ενυδρείο Βυρώνειας. Επιστροφή στην Κοζάνη στις 7:00 μμ.

 1. Οι προσφορές δεν θα περιλαμβάνουν διαμονή και γεύματα.
 2. Όλες οι απαιτούμενες μετακινήσεις, να είναι με πολυτελές και κλιματιζόμενο λεωφορείο, στην αποκλειστική διάθεση του σχολείου καθ? όλη τη διάρκεια της εκδρομής χωρίς περιορισμούς χιλιομέτρων ή ωραρίου και με επαγγελματίες οδηγούς.
 3. Καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση των εκδρομέων με διόδια ή φόρους.
 4. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 5. Ομαδική ασφάλιση για ατυχήματα και ασθένεια όλων των εκδρομέων.
 6. Έκδοση ονομαστικών φορολογικών αποδείξεων για τους εκδρομείς.

 

Β.Το 1ο Ε.Κ. Κοζάνης προτίθεται να διοργανώσει διδακτική επίσκεψη στo Βελβεντό, ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού και σύμφωνα με την υπ΄ άριθμ 129287//Γ2/10-11-2011(ΦΕΚ 2769/2-12-2011) Υπουργική απόφαση, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει ή να αποστείλει κλειστή προσφορά, μέχρι 09-03-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00π.μ στο γραφείο του Διευθυντή, όπου και θα ανοιχτούν οι προσφορές, σύμφωνα με τις παρακάτω απαιτήσεις:

11.Ημερομηνία διεξαγωγής της εκδρομής 20-3-2015, ώρα αναχώρησης 8:15, ώρα επιστροφής 14:05

12.Προορισμός : Βελβεντό και ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού

13.Συμμετέχοντες : 24 μαθητές και 3 συνοδοί καθηγητές

14.Μετακινήσεις: Κοζάνη- Βελβεντό - ΑΣΕΠΟΠ οδικώς με επιστροφή

15.Καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση των εκδρομέων με διόδια ή φόρους.

16.Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

17.Ομαδική ασφάλιση για ατυχήματα και ασθένεια όλων των εκδρομέων.

Στις προσφορές να αναφέρονται :

 • Η συνολική τιμή κατ? άτομο (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α)

 

Μαζί με τις προσφορές να κατατεθεί:

 • Υπεύθυνη δήλωση ότι το πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
 • Αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας και εγγράφων καταλληλότητας των λεωφορείων με τα οποία θα γίνονται οι μετακινήσεις

 

Παρατηρήσεις

 

 • Κριτήριο για την ανάθεση της εκδρομής δεν είναι μόνο η οικονομικότερη προσφορά , αλλά και η ποιότητα όσων προαναφέρονται
 • Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της εκδρομής ,λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού μαθητών ή άλλης σοβαρής αιτίας, χωρίς αποζημίωση στο Τουριστικό γραφείο.
 • Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα για οποιαδήποτε γραπτή διευκρίνιση σχετικά με την επίσκεψη από τα τουριστικά γραφεία που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

 

 

Τρόπος Πληρωμής

 

 • ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: ΑΤΟΜΑ ??? Χ ??. ? = ??????.. ?

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α)

 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ: μετά την ολοκλήρωση των εκδρομών

 

Οποιαδήποτε μη εκτελεστέα υποχρέωση από το τουριστικό γραφείο θα παρακρατηθεί από το ποσό της εξόφλησης μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής

 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

 

 

Ατματζίδου Σουμέλα

Τελευταία Ενημέρωση (Παρασκευή, 06 Μάρτιος 2015 13:06)