Πρόσκληση προς τουριστικά γραφεία

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πραγματοποίηση των τεσσάρων επισκέψεων: Α) στo Βελβεντό- ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού Β) στον ΥΗΣ Πολυφήτου Γ) στη Θεσσαλονίκη ? περιοχή Θέρμης και Δ) στην Καστοριά» 

     Α) Το 1ο Ε.Κ. Κοζάνης προτίθεται να διοργανώσει διδακτική επίσκεψη στo Βελβεντό, ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού και σύμφωνα με την υπ΄ άριθμ 129287//Γ2/10-11-2011(ΦΕΚ 2769/2-12-2011) Υπουργική απόφαση, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει ή να αποστείλει κλειστή προσφορά, μέχρι 4-04-2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 π.μ στο γραφείο του Διευθυντή, όπου και θα ανοιχτούν οι προσφορές, σύμφωνα με τις παρακάτω απαιτήσεις:

 1. Ημερομηνία διεξαγωγής της εκδρομής 10-4-2014, ώρα αναχώρησης 9:00, ώρα επιστροφής 14:10
 2. Προορισμός : Βελβεντό και ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού
 3. Συμμετέχοντες : 29 μαθητές και 4 συνοδοί καθηγητές
 4. Μετακινήσεις: Κοζάνη- Βελβεντό (ΑΣΕΠΟΠ) οδικώς με επιστροφή
 5. Καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση των εκδρομέων με διόδια ή φόρους.
 6. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 7. Ομαδική ασφάλιση για ατυχήματα και ασθένεια όλων των εκδρομέων.

B) Το 1ο Ε.Κ. Κοζάνης προτίθεται να διοργανώσει διδακτική επίσκεψη στον ΥΗΣ Πολυφήτου και σύμφωνα με την υπ΄ άριθμ 129287//Γ2/10-11-2011(ΦΕΚ 2769/2-12-2011) Υπουργική απόφαση, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει ή να αποστείλει κλειστή προσφορά, μέχρι 4-04-2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 π.μ στο γραφείο του Διευθυντή, όπου και θα ανοιχτούν οι προσφορές, σύμφωνα με τις παρακάτω απαιτήσεις:

 1. Ημερομηνία διεξαγωγής της εκδρομής 6-5-2014, ώρα αναχώρησης 8:30, ώρα επιστροφής 14:00
 2. Προορισμός : ΥΗΣ Πολυφήτου
 3. Συμμετέχοντες : 53 μαθητές και 4 συνοδοί καθηγητές
 4. Μετακινήσεις: Κοζάνη -ΥΗΣ Πολυφήτου οδικώς με επιστροφή
 5. Καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση των εκδρομέων με διόδια ή φόρους.
 6. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 7. Ομαδική ασφάλιση για ατυχήματα και ασθένεια όλων των εκδρομέων.

Στην περίπτωση Β παρακαλούμε να κατατεθεί μια επιπλέον προσφορά με λεωφορείο για συνολικό αριθμό 54 ατόμων.

Γ) Το 1ο Ε.Κ. Κοζάνης προτίθεται να διοργανώσει εκπαιδευτική επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη- περιοχή Θέρμης και σύμφωνα με την υπ΄ άριθμ 129287//Γ2/10-11-2011(ΦΕΚ 2769/2-12-2011) Υπουργική απόφαση, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει ή να αποστείλει κλειστή προσφορά, μέχρι 4-04-2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 π.μ στο γραφείο του Διευθυντή, όπου και θα ανοιχτούν οι προσφορές, σύμφωνα με τις παρακάτω απαιτήσεις:

 1. Ημερομηνία διεξαγωγής της εκδρομής 10-4-2014, ώρα αναχώρησης 8:15, ώρα επιστροφής 19:00

     2. Προορισμός : Θεσσαλονίκη και περιοχή Θέρμης

     3. Συμμετέχοντες : 29 μαθητές και 3 συνοδοί καθηγητές

 1. Μετακινήσεις: Κοζάνη ?Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη ? περιοχή Θέρμης οδικώς με επιστροφή
 2. Καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση των εκδρομέων με διόδια ή φόρους.
 3. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 4. Ομαδική ασφάλιση για ατυχήματα και ασθένεια όλων των εκδρομέων.

Στην περίπτωση Γ παρακαλούμε να κατατεθεί μια επιπλέον προσφορά με μικρότερο λεωφορείο για συνολικό αριθμό 30 ατόμων. 

Δ) Το 1ο Ε.Κ. Κοζάνης προτίθεται να διοργανώσει εκπαιδευτική επίσκεψη στην Καστοριά και σύμφωνα με την υπ΄ άριθμ 129287//Γ2/10-11-2011(ΦΕΚ 2769/2-12-2011) Υπουργική απόφαση, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει ή να αποστείλει κλειστή προσφορά, μέχρι 4-04-2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 π.μ. στο γραφείο του Διευθυντή, όπου και θα ανοιχτούν οι προσφορές, σύμφωνα με τις παρακάτω απαιτήσεις:

 1. Ημερομηνία διεξαγωγής της εκδρομής 8-4-2014, ώρα αναχώρησης 8:15, ώρα επιστροφής 19:00
 2. Προορισμός : Καστοριά
 3. Συμμετέχοντες : 30 μαθητές και 3 συνοδοί καθηγητές
 4. Μετακινήσεις: Κοζάνη ? Καστοριά οδικώς με επιστροφή
 5. Καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση των εκδρομέων με διόδια ή φόρους.
 6. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 7. Ομαδική ασφάλιση για ατυχήματα και ασθένεια όλων των εκδρομέων.

Στην περίπτωση Δ παρακαλούμε να κατατεθεί μια επιπλέον προσφορά με μικρότερο λεωφορείο για συνολικό αριθμό 30 ατόμων.

      Στις προσφορές να αναφέρονται :

 • Η συνολική τιμή (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α)

     Μαζί με τις προσφορές να κατατεθεί:

 • Υπεύθυνη δήλωση ότι το πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
 • Αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας και εγγράφων καταλληλότητας των λεωφορείων με τα οποία θα γίνονται οι μετακινήσεις

     Παρατηρήσεις

 • Κριτήριο για την ανάθεση της εκδρομής δεν είναι μόνο η οικονομικότερη προσφορά , αλλά και η ποιότητα όσων προαναφέρονται
 • Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της εκδρομής, λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού μαθητών ή άλλης σοβαρής αιτίας, χωρίς αποζημίωση στο Τουριστικό γραφείο.
 • Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα για οποιαδήποτε γραπτή διευκρίνιση σχετικά με την επίσκεψη από τα τουριστικά γραφεία που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
 • Τρόπος Πληρωμής

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: ??????.. ?  

       ΕΞΟΦΛΗΣΗ: με την ολοκλήρωση της εκδρομής

       Οποιαδήποτε μη εκτελεστέα υποχρέωση από το τουριστικό γραφείο θα παρακρατηθεί    

       από το ποσό της εξόφλησης μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής

Τελευταία Ενημέρωση (Τετάρτη, 01 Μάρτιος 2017 03:16)