«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πραγματοποίηση μονοήμερης εκδρομής στη Θεσσαλονίκη»

 Το 1ο Ε.Κ. Κοζάνης προτίθεται να διοργανώσει εκπαιδευτική επίσκεψη στην Θεσσαλονίκη και σύμφωνα με την υπ΄ άριθμ 129287//Γ2/10-11-2011(ΦΕΚ 2769/2-12-2011) Υπουργική απόφαση, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει ή να αποστείλει κλειστή προσφορά, μέχρι 11-02-2014 και ώρα 11:45 π.μ στο γραφείο του Διευθυντή, όπου και θα ανοιχτούν οι προσφορές, σύμφωνα με τις παρακάτω απαιτήσεις:

 1. Ημερομηνία διεξαγωγής της εκδρομής 14-02-2014
 2. Προορισμός : Θεσσαλονίκης, ΔΕΘ
 3. Συμμετέχοντες : 42 μαθητές και 4 συνοδοί καθηγητές
 4. Μετακινήσεις: Κοζάνη ? Θεσ/νίκη οδικώς με επιστροφή
 5. Καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση των εκδρομέων με διόδια ή φόρους.
 6. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 7. Ομαδική ασφάλιση για ατυχήματα και ασθένεια όλων των εκδρομέων.  

Στην προσφορά να αναφέρονται :

 • Η συνολική τιμή (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α)

Μαζί με την προσφορά να κατατεθεί:

 • Υπεύθυνη δήλωση ότι το πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
 • Αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας και εγγράφων καταλληλότητας των λεωφορείων με τα οποία θα γίνονται οι μετακινήσεις

Παρατηρήσεις

 • Κριτήριο για την ανάθεση της εκδρομής δεν είναι μόνο η οικονομικότερη προσφορά , αλλά και η ποιότητα όσων προαναφέρονται
 • Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της εκδρομής, λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού μαθητών ή άλλης σοβαρής αιτίας, χωρίς αποζημίωση στο Τουριστικό γραφείο.
 • Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα για οποιαδήποτε γραπτή διευκρίνιση σχετικά με την επίσκεψη από τα τουριστικά γραφεία που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Τρόπος Πληρωμής

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: ΜΑΘΗΤΕΣ??? Χ ??. ? = ??????.. ?

 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ: με την ολοκλήρωση της εκδρομής

 

Οποιαδήποτε μη εκτελεστέα υποχρέωση από το τουριστικό γραφείο θα παρακρατηθεί από το ποσό της εξόφλησης μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής

Τελευταία Ενημέρωση (Δευτέρα, 24 Φεβρουάριος 2014 22:45)