Βοηθών Φυσικοθεραπείας ΕΠΑΣ

Περιγραφή επαγγέλματος

Ο Βοηθός Φυσικοθεραπείας ασκεί ένα σύγχρονο επάγγελμα, απαραίτητο για την αποκατάσταση ατόμων με κινητικά προβλήματα εκ γενετής ή επίκτητα μετά από ασθένειες και τραυματισμούς.
Το επάγγελμα αυτό απαιτεί κατανόηση και αγάπη προς τον άρρωστο και επιπλέον ψυχική και φυσική αντοχή, μεθοδικότητα, δύναμη και υπομονή.
Ο/Η πτυχιούχος Βοηθός Φυσικοθεραπείας εργάζεται σύμφωνα με τις οδηγίες του Φυσιάτρου, του Φυσικοθεραπευτή, του Κινησιοθεραπευτή ή του Ειδικού Ιατρού.

 • Εφαρμόζει ειδικές τεχνικές αποκατάστασης παθήσεων και χειρίζεται άνετα τις απαραίτητες συσκευές και όργανα.
 • Υποβάλλει σε θεραπευτική γυμναστική και μασάζ άτομα με κινητικές δυσλειτουργίες,συμβάλλει στην αποκατάσταση ατόμων που πάσχουν από αναπνευστικά, κυκλοφορικά, ρευματολογικά, ορθοπεδικά, νευρολογικά κ.λ.π. προβλήματα, διορθώνοντας λανθασμένα κινητικά πρότυπα,
 • ακολουθεί το θεραπευτικό πλάνο που καθορίζει ο ιατρός σε συνεργασία με το Φυσικοθεραπευτή.

Οι παθήσεις με τις οποίες ασχολείται είναι:

 • Παθήσεις και κακώσεις του νευρικού συστήματος,
 • παθήσεις και κακώσεις του μυοσκελετικού συστήματος,
 • καρδιοαγγειακές και αναπνευστικές παθήσεις,
 • παθήσεις εγκεφαλικής παράλυσης.

Επίσης, προσφέρει τις υπηρεσίες του στην αντιμετώπιση ατυχημάτων σε αθλητικούς χώρους και επιβλέπει τη σωστή μεταφορά των ασθενών με κινητικά προβλήματα.

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α΄ΤΑΞΗ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ

Στοιχεία Ανατομίας -Φυσιολογίας

Πρώτες Βοήθειες
Αρχές Προληπτικής Ιατρικής - Αγωγή Υγείας
Φυσικά Μέσα 3(1Θ+2Ε)
Εισαγωγή στη Φυσικοθεραπεία 3(1Θ+2Ε)
Κινησιολογία 4(2Θ+2Ε)
Ηλεκτροθεραπεία Ι 4(2Θ+2Ε)

ΣΥΝΟΛΟ

25 (13Θ+12Ε)

Β΄ΤΑΞΗ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

 Ηλεκτροθεραπεία ΙΙ  6(2Θ+4Ε)
 Εφαρμογή Φυσικών Μέσων  5(2Θ+3Ε)
 Φυσικοθεραπεία  6(2Θ+4Ε)
 Πρακτική Φυσικοθεραπεία  4(2Θ+2Ε)
 Μάλαξη ΙΙ  4(2Θ+2Ε)

ΣΥΝΟΛΟ

25(10Θ+15Ε)

Δείτε το πρόγραμμα σπουδών της Α΄ και της Β΄ τάξης της ειδικότητας.

 

button 001

 

 

 

 


 

Επαγγελματικά Δικαιώματα - Τομείς Απασχόλησης

Οι Πτυχιούχοι Βοηθοί Φυσικοθεραπείας μπορούν να εργάζονται σε:

 • Φυσικοθεραπευτήρια
 • Ιδρύματα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ατόμων με ειδικές κινητικές αναπηρίες.
 • ΚΑΠΗ.
 • Ιατρεία Θεραπευτικών Λουτροπηγών.
 • Ειδικά κέντρα αποκατάστασης.
 • Νοσοκομεία, κλινικές, θεραπευτήρια που διαθέτουν ανάλογα τμήματα.
 • Αθλητικά κέντρα, χώρους άθλησης,Γυμναστήρια.
 • Ξενοδοχειακές μονάδες που διαθέτουν χώρους γυμναστικής και άθλησης καθώς και χώρους συντήρησης της καλής φυσικής κατάστασης (Fitness club).

 

Πάντοτε με την εποπτεία του βρεφονηπιοκόμου:

 • παρέχει πλήρη φροντίδα στο παιδί προσχολικής ηλικίας
 • βοηθά την ολόπλευρη σωματική, ψυχική, λεκτική και κινητική ανάπτυξη του παιδιού της προσχολικής ηλικίας εφαρμόζοντας κατάλληλες παιδαγωγικές μεθόδους
 • φροντίζει παιδιά με ιδιαιτερότηττες
 • εφαμόζει μέτρα πρόληψης ατυχημάτων σε οποιοδήποτε χώρο σχετικά με την ψυχαγωγία του παιδιού
 • παρέχει πρώτες βοήθειες και ενεργεί κατάλληλα σε επείγουσες καταστάσεις
 • συμπληρώνει την ατομική καρτέλα του παιδιού και κρατά αρχεία
 • δίνει συμβουλές στους γονείς η κηδεμόνες του παιδιού.

 

button 001